Ulil-Donna, Ketua dan Wakil Ketua Hima Diwangkara Terpilih